Вакуумска терапија

Три главни предности за употреба на уреди за вакуумска терапија се:
Брзо и едноставно прицврстување на електродите
Подобар контакт помеѓу кожата и електродата што ја подобрува спроводливоста на електричните струи
Интермитентното вшмукување со вакуум ја забрзува циркулацијата на крвта и размената на хранливи материи помеѓу крвта и ткивата.

Апарати за вакуумска терапија

Апаратите за вакуумска терапија на Iskra Medical се компјутерски контролирани уреди кои се употребуваат за прикачување на електроди за телото на пациентот со вакуум. Moжат да се употребуваат за самостојно давање на терапија или пак поврзани со уредите за електротерпија на Iskra Medical.

Medio VAC

Апаратите имаат 3 промениливи опративни модули:
Континуиран вакуум, ниско-фреквентен интермитентен вакуум, високо-фреквентен интермитентен вакуум