Урогинекологија и рехабилитација на карлично дно

Функционалната магнетна стимулација е стимулативна метода која преку брза промена на интензитетот на магнетното поле индуцира електрична струја во невроните. Штом струјата достигне одредена вредност, невроните постигнуваат т.н. акциски потенцијал. На овој начин невронот се деполаризира што всушност придонесува, преку праќање сигнал до моторната единица, до целосна мускулна контракција.

Magneto STYM

Двоканален апарат за функционална магнетна стимулација со јачина на магнетно поле од  3 Tesla и фреквенција од 1Hz до 160Hz.

Tesla CARE

Четири-канален апарат за функционална магнетна стимулација со максимална јачина на магнетно поле до 3 Tesla со фреквенција од 1Hz до 160Hz.