Шоквејв – Терапија со ударен бран

Иновативна, неинвазивна терапија со ударен бран која се употребува за третирање болка и нарушувања на мускуло-скелетниот систем. Настанатата енергија од движењето на челичното топче под дејство на магнетното поле во главата на апикаторот, создава енергија која продира во ткивото во форма на ударен бран со што се стимулира заздравувањето на ткивото до степен на целосна регенерација.

Medio S – Wave

Двоканален професионален апарат за терапија со ударен бран со преконфигурирани програми и опција за подесување на параметри. Терапијата кај овој апарат се започнува со ножен прекинувач, при што терапевтот има слободни раце за манипулација со апликаторите. 3 големини на глава на апликатори (6мм; 15мм;25мм)