Medio DYN

Едноканален апарат за електротерапија со ниско-фреквентни дијадинамски струи во четирите стандардни облици – MF, DF, CP и LP кој нуди опција и за двополна интерферентна терапија, руска стимулација и јонофореза. Содржи преконфигурирани 18 програми за различни патологии и можност за креирање на 18 индивидуални програми.