Пресотерапијата

Пресотерапијата како терапевтска метода се темели врз ефектот на мануелна лимфна дренажа и помага при санирање на ефектите кои ги наметнува современиот начин на живот:
Оштетување на циркулацијата на крвта;
Акумулација на метаболички отпад;
Зголемување на бројот и големината на масните клетки;
Едем на нозете;
Проширени вени.

Апарати за пресотерапија

Апаратите за пресотерапија на Искра Медикал делуваат преку пумпање на воздух со променлив интензитет на притисок во манжетните составени од 5, 8 или 12 комори. Интермитентниот притисок
во коморите за време на дренажата стимулира повеќе васкуларни и лимфни структури што веднаш
резултира со прилив на крв збогатена со нутритивни елементи и елиминација на течности и
метаболички отпад.

Green PRESS 5

Апарат за лимфна дренажа со 5 комори на манжетна кој содржи преконфигурирани 7 програми на работа и можност за конфигурирање на уште 7 индивидуални програми.

Green PRESS 8

Апарат за лимфна дренажа со 8 комори на манжетна кој содржи прекофигурирани 7 програми на работа и можност за конфигурирање на уште 14 индивидуални програми

Green PRESS 12

Професонален медицински апарат за лимфна дренажа со 12 комори на манжетни. Содржи преконфигурирани 7 програми на работа и опција за конфигурирање уште 14 индивидуални програми