Магнетотерапија

Почетоците на примената на магнетно поле за терапевтски цели се забележува уште од времето на античка Грција и Кина. Резултатите од употреба на магнетотерапијата покажале дека е едноставна, безбедна и успешна метода која наоѓа своја примена на повеќе полиња во медицината.

Апарати за магнетотерапија

Докажано е дека терапијата со магнетно поле продира до сите клетки, ја подобрува јонската
размена, ја нормализира циркулацијата и ја зголемува искористеноста на кислородот на клетката
што доведува до регенерација на целото тело. Апаратите за магнетотерапија на Iskra Medical овозможуваат терапија со ниско-фреквентно пулсно магнетно поле до 10mT.

Magneto PULSAR

Двоканален апарат со ниско-фреквентно пулсно магнетно поле кој дава терапија преку соленоиди. Двата независни канали овозможуваат третман на двајца пациенти истовремено со максимална јачина на магнетно поле до 10mT и фреквенција од 1Hz do 100Hz. Апаратот содржи стандардни преконфигурирани програми како и опција за меморирање на индивидуални програми. Дополнителна опрема за Magneto PULSAR:
Мал соленоид Ф 30см со широчина на обрач 24,5см (11501923)
Среден соленоид Ф 55см со широчина на обрач 31,5см (11501926)
Голем соленоид Ф 70см со широчина на обрач 39,5см (11501921)
Дрвен кревет за Magneto PULSAR (1800040)

Medio PULSAR

Три-канален апарат со ниско-фреквентно пулсно магнетно поле променливо помеѓу 1Hz и 120Hz. Преносен и едноставен за употреба со максимална јачина на магнетно поле до 10mT. Преку преконфигурирани 35 програми и опција за приклучување на различни апликатори, го олеснува третирањето на различни индикации.