Ласерска терапија

Ласерската терапија како терапевтска метода се употребува за намалување на отоци, инфламации и хронична болка како на површинското така и на длабинското ткиво. Iskra Medical изработува универзален биостимулативен ласер со континуиран и пулсирачки ласерски сноп.

Апарати за ласерска терапија

Ласерот на Искра Медикал овозможува биостимулација на клетките во телото на пациентот. Интензитетот на стимулација, дозирањето на јачината на ласерскиот сноп и вкупното време на терапија се директно поврзани и вијаат врз конечниот резултат. Континуираниот режим на работа на апаратот е погоден за површински заболувања, додека пулсирачкиот режим се користи за заболувања кои се манифестираат во подлабинските ткива.

Medio LASER Combi

Апаратот поддржува ласерски сонди со континуиран ласерски сноп од 655nm и 810nm бранова должина, како и пулсна сонда со 904nm бранова должина.
Ласерскиот туш за овој апарат е со 708nm бранова должина и површина на плочка од 10см2 и 20см2