Крио терапија

Загревањето и ладењето како терапевтски методи се два најчести видови на пасивна и неинвазивна терапија во физикалната пракса кои што вообичаено може да се непрактични заради времето кое е потребно за постигнување на оптимална температурата на облогите.
Работејќи на поедноставување на оваа процедура,
Искра Медикал ги комбинира овие две терапевтски методи во еден единствен уред.

Апарати за крио терапија

Апаратите за крио терапија на Искра Медикал овозможуваат прецизно поставување на
температурата за загревање или ладење на ткивото во третман на разни акутни и хронични состојби без ризик од изгореници или смрзнатини. Покрај тоа, постојаната температура за време на терапијата обезбедува супериорни и повторливи резултати по третман.

Medio CRYO

Преку креирањето на апаратот Medio CRYO кој овозможува оптимална и континуирано непроменлива температура, Iskra Medical ја поедноставува примената на оваа терапија и го скратува нејзиното времетраење. Со апаратот се овозможува:
o Лесно прилагодлива температура од -4ᵒС до 20ᵒC за терапија со ладење;
o Лесно прилагодлива температура од 30ᵒС до 50ᵒС за терапија со загревање;